Jak se připravit na focení

Před focením

 • Zákazník se objednává:
 • Objednání termínu je závazné v momentě zpětného potvrzení zvoleného termínu fotografem a v závislosti na situacích (především nevhodné počasí v případě focení venku) se může ze strany fotografa měnit.
 • Volné termíny k dipozici jsou vypsány na webových stránkách nebo dle domluvy s fotografem
 • Zrušení termínu méně jak 2 dny před focením je možné pouze telefonicky, nebo formou SMS. Náhradní termín je ovlivněn vytížeností.

Focení

 • Fotografování probíhá dle domluvy v ateliéru nebo venku na předem dohodnutém místě event. dle přání u zákazníků doma
 • Pokud má zákazník nějaké zvláštní požadavky na fotografie (určité téma, rekvizity, počet, představu ….) sdělí toto fotografovi před focením.
 • V případě, že se zákazník bez omluvy nedostaví do 20 min. od smluveného termínu, fotografování již nebude uskutečněno a fotograf smí opustit atelier, domluvené místo venku.
 • Při poškození vybavení atelieru zákazníkem, nebo jeho dětmi, bude vyžadována finanční kompenzace v hodnotě nového kusu.
 • V případě špatného počasí a fotografování venku fotograf nabídne náhradní nejbližší možný termín dle vytíženosti.
 • V atelieru je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie zákazníkem bez předchozí domluvy.

Platba

 • Cena za focení je přesně daná, kompletní ceník najdete zde.
 • Celá částka za focení je splatná hotově na místě, event. po domluvě s fotografem převodem na účet po focení. Na tuto částku zákazník obdrží elektronický doklad do týdne.
 • V případě, že si zákazník vybere z náhledů nějaké fotografie nad rámec balíčku, platba probíhá na bankovní účet.

Výběr fotografií

 • Nejpozději do týdne od fotografování zákazník obdrží neupravené náhledy k výběru.
 • Náhledy nejsou dovoleny jakkoliv zveřejňovat, tisknout ani jinak šířit. Jedná se o neupravené náhledy pouze k výběru.
 • Po odeslání výběru zákazníkem je výběr závazný a lze ho změnit pouze po domluvě s fotografem a pouze pokud již nejsou vybrané fotografie zpracované.
 • Odeslání výběru provede zákazník v co možná nejkratší době. Nejdéle však 3 měsíce od focení. Neučiní-li tak, má fotograf právo ponechat pouze 10 fotografií dle svého uvážení a ostatní smazat bez finanční kompenzace zákazníkovi.

Dodání fotografií

 • Dodání fotografií se může lišit dle vytíženosti. Z pravidla jsou fotografie zpracovány do 4-6 týdnů od zaslání výběru zákazníka. Fotograf nezodpovídá za prodlevy způsobené dopravcem, tiskařem, nebo nečekanými technickými poruchami.
 • V případě prodlevy s dodáním zákazníka fotograf informuje s předpokládaným datem dodání.
 • Zákazník obdrží pouze ty fotografie, které si vybral k retuši.
 • Fotografie je možné dodat : elektronicky přes úschovnu.cz (samy si stáhnete a uložíte do PC), za příplatek 150,- Kč na CD v dárkovém obalu, za příplatek 250,- Kč na flash disku, k vyzvednutí osobně eventuálně zaslané doporučeně poštou za 45,- Kč (v případě tištěných fotografií).
 • Neupravené fotografie, ani formáty RAW nejsou možné poskytnout.
 • Fotograf uchovává fotografie v elektronické verzi po dobu 6-ti měsíců od focení – po uplynutí této lhůty dochází k výmazu veškerých formátů RAW.
 • Vybrané retušované fotografie fotograf uchovává po dobu 1 roku.

Úprava fotografií

 • Fotografie jsou retušované/upravené dle stylu fotografa, který je předem zákazníkovi znám dle portfolia.
 • Fotografie jsou dodány v plném rozlišení bez loga ve formátu 2:3. V barevném, event.některé v černobílém provedení.
 • V ceně je základní úprava fotografií jako kontrast, zabarvení, základní retuš. Nikoliv odstraňování špíčků, tetování, přeměňování obličejů, úprava vlasů (odrostů, prodlužování…), retuš oblečení,…. apod. Toto lze provést pouze po předchozí domluvě a za poplatek.
 • U novorozenců dochází k retuši vyrážky, škrábanců, event.otlaků a pohmožděnin způsobeným porodem, nebo loupající se kůže na obličeji.
 • U budoir, glamour, akt dochází k retuši vrásek, pupínků, nerovnosti pleti apod.

Zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zákazníka pro plnění smluvního vztahu bude fotograf zpracovávat po následující dobu 5-ti let v souladu s účetním zákonem.

ZveřejNění fotografií

 • Zákazník při svém výběru fotografií k retuši uvede svůj souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním fotografií pro prezentaci portfolia především na jeho webových stránkách, na sociálních sítích nebo jiných platformách. Souhlas zákazník uděluje na dobu platnosti těchto stránek, nejdéle však 20-ti let a své rozhodnutí můžete kdykoliv písemně odvolat.
 • Zákazník je povinen nakládat s fotografiemi pouze v rozsahu, jež mu dovoluje autorský zákon.

Zákazník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které fotografovi poskytl v souvislosti s poskytnutím služby, fotograf zpracovává a bude zpracovávat z titulu plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Fotograf bude zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje. Zákazník je tímto seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.